Løb » Medlemsoplysninger/opsigelse

Medlemsoplysninger / Opsigelse


Medlemsoplysninger

Når du har oprettet et login til medlemssystemet, kan du selv vedligeholde dine medlemsoplysninger (mobilnummer, adresse, e-mail, adgangskode m.m.). Vi anbefaler, at du ændrer den midlertidige adgangskode, som du modtog ved oprettelse af login, til en adgangskode du nemt kan huske. Login benyttes så du kan se hvilke events du er tilmeldt, samt
abonnementsperiode m.m.

Login til medlemsoplysninger

 

Opsigelse

Ønsker du at opsige dit årskontingent, skal du gøre følgende:

 • Log på dine medlemsoplysninger (se ovenfor)
 • Vælg fanebladet "Økonomi"
 • Vælg "Oversigt" under punktet Abonnement til venstre
 • Sæt et flueben i "Opsagt" ud for Tjæreborg Dream Team - årskontingent og tryk OK for at bekræfte.
 • Når du er færdig, skal du huske at logge ud - øverste højre hjørne.

Hermed er kontingentet opsagt, og der vil ikke ske automatisk fornyelse ved udløb. Du er selvfølgelig stadig medlem indtil datoen, hvor kontingentet udløber.

VIGTIGT! Ændring af betalingskortoplysninger

Såfremt du får nyt betalingskort, er det vigtigt, at dine nye kortoplysninger indtastes i medlemssystemet.

Det gør du således:

 • Log på dine medlemsoplysninger (se ovenfor)
 • Vælg fanebladet "Økonomi"
 • Vælg "Kortoplysninger" under punktet Betalingskort til venstre
 • Tryk på "Afmeld" og svar OK til, at du vil afmelde DET GAMLE kort.
 • Tryk dernæst på "Tilmeld" og indtast dine kortoplysninger for DET NYE kort i billedet, der åbner.
 • På "Kortoplysninger" kan du nu se, at kortoplysninger er ændret.
 • Når du er færdig, skal du huske at logge ud - øverste højre hjørne.

VIGTIGT! Fejl i forbindelse med betaling / genopkrævning

Har du fået en fejl i forbindelse med betaling, skal du få systemet til at forsøge at betale igen. Skyldes fejlen, at dine betalingskortoplysninger ikke er korrekte i vores system, skal du rette dem først. Følg vejledningen herover.

Ellers skal du gøre følgende:

 • Log på dine medlemsoplysninger (se øverst på denne side)
 • Vælg fanebladet "Økonomi"
 • Vælg "Betalinger" under punktet Betalingskort til venstre
 • Vælg herunder fanebladet "Afbrudte"
 • Tryk på knappen "Forsøg igen" i billedet, der kommer frem og bekræft, at du vil forsøge at betale igen.
 • Når du er færdig, skal du huske at logge ud - øverste højre hjørne.

Sponsorer


I Middelfart Sparekasse har det altid handlet om andet end den økonomiske bundlinje. Vores succes skal i lige så høj grad måles på, at vi gør en positiv forskel for vores kunder, for vores medarbejdere og i de samfund, hvor vi har afdelinger.

Vi blev stiftet i 1853 med det formål at afskaffe fattigdom ved at lære fattigfolk at spare op – og samtidig ville vi bidrage til udviklingen i Middelfart ved at lade kundernes indlån gøre nytte som udlån til virksomme håndværkere. Vi blev stiftet som en forening af håndværkerforeningen i Middelfart, og det er derfor ikke uden grund, at fællesskabet altid har ligget os på sinde.
Tjæreborg Gymnastik Forening | 6731 Tjæreborg