Løb » Udvalgsregler

Udvalgsregler


Tjæreborg motion fungerer som et udvalg under Tjæreborg gymnastikforening og arbejder som sådan under gymnastikforeningens vedtægter.

Tjæreborg motion har 2 udvalg et forretningsudvalg, som fungerer som et underudvalg under TGF og et aktivitetsudvalg, som primært står for klubbens sociale aktiviteter.

Nedenstående er en kopi af TGF reglerne for udvalg:

§ 8 - AKTIVITETSUDVALG

For aktiviteter, etableret i henhold til forretningsordenen, nedsættes et aktivitetsudvalg bestående af 3-7 medlemmer. Udvalgets medlemmer vælges af de i aktiviteten aktive personer på et møde, der afholdes højest 14 dage før foreningensgeneralforsamling. Mødet indkaldes gennem GRØN FRITID eller på anden vis senest 14 dage forud for mødet.

Dagsorden for mødet skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Drøftelse af arbejdet.

3. Valg af formand.

4. Valg af næstformand samt udvalgsmedlemmer.

Halvdelen af udvalgsmedlemmerne er på valg, idet alle valg gælder for 2 år.

Der skal på afdelingsmøderne udfærdiges referat, der indsættes i protokollen.

Formanden aflægger afdelingens årsberetning på generalforsamlingen. Skifter udvalget formand, aflægges afdelingens årsberetning af den afgående formand.

Følgende opgaver fordeles blandt udvalgets medlemmer:

- pressekontakt, herunder GRØN FRITID.

kontaktperson til bestyrelsen

- sekretær

Idet andre opgaver kan fordeles i de større udvalg.

Sponsorer


I Middelfart Sparekasse har det altid handlet om andet end den økonomiske bundlinje. Vores succes skal i lige så høj grad måles på, at vi gør en positiv forskel for vores kunder, for vores medarbejdere og i de samfund, hvor vi har afdelinger.

Vi blev stiftet i 1853 med det formål at afskaffe fattigdom ved at lære fattigfolk at spare op – og samtidig ville vi bidrage til udviklingen i Middelfart ved at lade kundernes indlån gøre nytte som udlån til virksomme håndværkere. Vi blev stiftet som en forening af håndværkerforeningen i Middelfart, og det er derfor ikke uden grund, at fællesskabet altid har ligget os på sinde.
Tjæreborg Gymnastik Forening | 6731 Tjæreborg