Løb » Udvalgsregler

Udvalgsregler


Tjæreborg motion fungerer som et udvalg under Tjæreborg gymnastikforening og arbejder som sådan under gymnastikforeningens vedtægter.

Tjæreborg motion har 2 udvalg et forretningsudvalg, som fungerer som et underudvalg under TGF og et aktivitetsudvalg, som primært står for klubbens sociale aktiviteter.

Nedenstående er en kopi af TGF reglerne for udvalg:

§ 8 - AKTIVITETSUDVALG

For aktiviteter, etableret i henhold til forretningsordenen, nedsættes et aktivitetsudvalg bestående af 3-7 medlemmer. Udvalgets medlemmer vælges af de i aktiviteten aktive personer på et møde, der afholdes højest 14 dage før foreningensgeneralforsamling. Mødet indkaldes gennem GRØN FRITID eller på anden vis senest 14 dage forud for mødet.

Dagsorden for mødet skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Drøftelse af arbejdet.

3. Valg af formand.

4. Valg af næstformand samt udvalgsmedlemmer.

Halvdelen af udvalgsmedlemmerne er på valg, idet alle valg gælder for 2 år.

Der skal på afdelingsmøderne udfærdiges referat, der indsættes i protokollen.

Formanden aflægger afdelingens årsberetning på generalforsamlingen. Skifter udvalget formand, aflægges afdelingens årsberetning af den afgående formand.

Følgende opgaver fordeles blandt udvalgets medlemmer:

- pressekontakt, herunder GRØN FRITID.

kontaktperson til bestyrelsen

- sekretær

Idet andre opgaver kan fordeles i de større udvalg.

Sponsorer


Vi kan tilbyde følgende indenfor moderne postbehandling:
 • Plastfoliering af tryksager
 • Foliering og krympning
 • Maskinel kuvertering
 • Manuel kuvertering
 • Optagning
 • Falsning
 • Adressering efter database
 • Print af følgebreve med variable data
 • Maskinel eller manuel påsætning af etiketter
 • Manuelle pakkeopgaver
 • Lagerstyring
Frøs Sparekasse er din lokale sparekasse. Og Syd- og Sønderjyllands sparekasse. Med 11 filialer og fire erhvervscentre dækker vi dit lokalområde bredt. Og det er der en rigtig god grund til. Vi mener nemlig, at Syd- og Sønderjylland er et godt sted at være. Og det skal det blive ved med at være. Derfor støtter vi op om dig og de lokale virksomheder med god rådgivning, så du får det bedste ud af din økonomi.
Tjæreborg Gymnastik Forening | 6731 Tjæreborg